Nguyễn Thị Mỹ - Trưởng phòng kinh doanh xe khối doanh nghiệp
Kinh doanh xe dành cho doanh nghiệp
Điện thoại: 0909 383 971
my.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0901 007 123
tram.nguyen-ngoc@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Tôn Phúc Quốc Việt - Trưởng phòng kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0915 387 828
tran-t-p-quoc.viet@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lý Thiên Hương - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0913 167 419
ly-thien.huong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Cù Xuân Long - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0905 217 777
cu-xuan.long@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Thế Vinh - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0903 999 008
nguyen-the.vinh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Trần Bách Duy - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 653 979
tran-Bach.Duy@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Văn Hiếu - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 243 263
hieu.ngo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0946 088 887
hai.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Trung Kiên - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 888 809
nguyen-trung.kien@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Phương - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 546 339
Nguyen-Thi.Phuong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Văn Thực - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0919 626 579
nguyen-van.thuc@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Chánh Triết - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 474 591
nguyen-chanh.triet@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Hữu Trung - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0912 828 566
huutrung.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phùng Duy Trung - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 559 336
phung-duy.trung@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Mạnh Trường - Trưởng Phòng Kinh doanh
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0915 716 266
tran-manh.truong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Xuân Hoàn - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 000 011
hoan.nguyen-xuan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Hoàng Phát - Chuyên gia sản phẩm
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 618 816
phat.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Văn Phương - Đại diện bán hàng

Điện thoại: 0982596445
Mobile:: 0982596445
phuong.vnguyen@vietnamstar-auto.com
nguyen va A


hajsdhg2JKEKLF@YAHOO.COM
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Bùi Nguyễn Anh Thy - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0979 002 085
thy.bui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ung Sơn Bách - Chuyên gia sản phẩm
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0902 801 099
bach.ung@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại: 090 7119 168
Mobile:: 090 7119 168
binh.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Trần Bảo Chung
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0964 989 649
chung.tran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Tạ Nguyên Chánh
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0964 999 001
chanh.ta@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Chí Huy
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 059 898
nguyen-chi.huy@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Chí Phong
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 299 829
phong.cnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thanh Danh
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0989 757 873
danh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Dương Nguyễn Hoàng Dung
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 902 248
dung.duong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Huỳnh Quang Duy
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0905 052 198
duy.huynh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Trọng Khương Duy
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 756 386
duy.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Duy Hưng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0913 837 997
hung.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Duy Tám
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0972 732 211
tam.dbui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Duy Việt
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0904 127 721
duyviet.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phan Võ Phúc Dũng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 223 139
dung.phan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Chiêm Hoàng Dương
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 898 606
duong.chiem@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 679 609
Nguyen-T-Thanh.Hien@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Tôn Thất Hiển

Điện thoại: 0914 947 747
Mobile:: 0914 947 747
hien.tton@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Quang Huy
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0907 190 969
huy.nguyen-quang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0964 770 679
Nhu.NguyenNH@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Xuân Hà
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0932 698 070
ha.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Xuân Hưng
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0908 466 909
hung.nguyen-xuan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ngô Hải Hiếu
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0945 566 696
hieu.ngo-hai@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lâm Thị Hoa Hậu
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 176 839
Lam-t-hoa.hau@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Thị Hồng Quyên
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 767 638
quyen.thtran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Minh Khoa
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0904 206 831
khoa.pham@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Khánh Hằng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 310 898
khanhhang.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Khắc Long - Đại diện bán hàng

Điện thoại: 0979627222
long.pham@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Kim Hảo

Điện thoại: 0909 237 619
hao.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Kỳ Lân
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0935 656 666
nguyen-ky.lan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Lộc
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0918 389 749
loc.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Ngọc Minh
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0919 528 520
minh.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Minh Duy
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0937 798 897
duy.mtran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đặng Minh Dũng - Đại diện bán hàng

Điện thoại: 0947943333
dung.dang@vietnamstar-auto.com
Cao Nguyễn Minh Huy
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0934 091 193
huy.cao@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Mạnh Chính
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0986 068 135
chinh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Mạnh Hải
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0987 815 348
hai.nguyen-manh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Chuẩn đoán sửa chữa
Đặng Mỹ Hạnh
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0949 389 936
dang-my.hanh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hà Trung Nam
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0938 992 265
Ha-Trung.Nam@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Phí Quốc Hải Nam - Cố vấn Dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0966 657 778
nam.phi@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Tăng Thị Tuyết Nga - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0989 003 789
tang-t-tuyet.nga@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Duy Ngọc - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 861 386
ngoc.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hoàng Ngọc Diệp - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0907 700 000
hoang-ngoc.diep@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Ngọc Thắng - Đại diện bán hàng

Điện thoại: 0987882128
thang.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Ngọc Tuấn - Đại diện bán hàng


Mobile:: 0945121692
tuan.nnguyen@vietnamstar-auto.com
Bùi Phạm Huy Anh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0984448885
anh.phbui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Quang Dũng - Đại diện bán hàng


Mobile:: 0962022893
dung.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Mai Phan Quang Long - Cố vấn Dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0907 464 391
long.mai@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Quang Tuyên - Đại diện bán hàng

Điện thoại: 0902 342 319
tuyen.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Ngọc Quyên
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 495 777
quyen.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Quý Dân
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0906 333 787
dan.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Tô Quốc Duy
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0977 777 072
duy.to@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Lê Phạm Quốc Thành
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 190 591
thanh.pqle@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thanh Sơn - Đại diện bán hàng

Điện thoại: 0904661122
son.nguyen@vietnamstar-auto.com
Hoàng Trọng Thông - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0935 401 939
thong.hoang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Hoàng Thông - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 807 020
thong.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Thị Thùy Linh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0936 200 686
linh.ttbui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Hoàng Thắng - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0919 223 982
thang.bui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Đỗ Thắng Sơn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0904 383 268
son.do@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đào Thế Dũng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0983 458 978
dung.dao@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lại Thị Bích Hà - Đại diện bán hàng

Điện thoại: 0988841466
ha.lai@vietnamstar-auto.com
Hà Thị Giang - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0915 115 822
ha-thi.giang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Vũ Thị Khánh Vân - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0972 687 777
vu-khanh.van@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hoàng Thị Mai Hương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0949 805 885
huong.hoang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phan Hữu Thực - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0943 700 006
thuc.phan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thành Tiến - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 711 123
tien.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Vũ Hoàng Trung
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 779 310
trung.vu@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Trung Thành
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0912 944 966
thanh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Chuẩn đoán sửa chữa
Nguyễn Duệ Trí
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 015 152
duetri.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Trọng Tài
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0915 827 888
tai.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Chuẩn đoán sửa chữa
Lê Thành Tuyên
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0903 528 538
Tuyen.le-thanh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Bùi Thị Tuyết Nhung
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0901 868 579
tuyetnhung.bui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đỗ Khắc Tuấn
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 948 799
tuan.do@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Dương Tuấn Anh - Đại diện bán hàng

Điện thoại: 0974148866
anh.tduong@vietnamstar-auto.com
Lê Văn Tâm
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0969 330 660
tam.le-van@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Văn Tâm
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0905 676 239
tam.nguyen-van@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Huỳnh Nghĩa Tôn
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 226 858
ton.huynh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Tùng

Điện thoại: 0974 279 188
tung.le@vietnamstar-auto.com
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Bảo hiểm, Bảo hành
Nguyễn Minh Tùng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0903 850 255
nguyen-minh.tung@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đường Minh Tùng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 663 889
tung.duong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Tất Thắng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0939 588 988
nguyen-tat.thang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Uy Việt
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0903 509 409
viet.ngo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Huỳnh Trung Văn
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0913 409 679
van.huynh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Văn Hiển
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0938 192 788
le-van.hien@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Đinh Văn Đại - Đại diện bán hàng

Điện thoại: 0981371111
Mobile:: 0981371111
dai.dinh@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Đình Vũ
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 678 335
vu.nguyen-dinh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Trọng Vũ
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 222 294
vu.pham@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trương Minh Vương
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0903 314 310
Truong-Minh.Vuong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Xuân Bách - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0986 592 239
bach.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Đình Bằng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0976 118 186
bang.pham@vietnamstar-atuo.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới