Nguyễn Văn Thực - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0919 626 579
nguyen-van.thuc@vietnamstar-auto.com
Hoàng Trọng Thông - Đại diện bán hàng
Tel: 0935 401 939
thong.hoang@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Tel: 0914 679 609
Nguyen-T-Thanh.Hien@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Trọng Khương Duy
Tel: 0902 756 386
duy.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Trung Kiên - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0933 888 809
nguyen-trung.kien@vietnamstar-auto.com
Tăng Thị Tuyết Nga - Đại diện bán hàng
Tel: 0989 003 789
tang-t-tuyet.nga@vietnamstar-auto.com
Lý Thiên Hương - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Tel: 0913 167 419
ly-thien.huong@vietnamstar-auto.com
Lê Xuân Hiệp - Trường phòng kinh doanh xe mới
Tel: 0917 976 971
le-xuan.hiep@vietnamstar-auto.com
Trần Bách Duy - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0914 653 979
tran-Bach.Duy@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Mạnh Chính
Tel: 0986 068 135
chinh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Hoàng Thị Mai Hương - Đại diện bán hàng
Tel: 0949 805 885
huong.hoang@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Hữu Trung - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0912 828 566
huutrung.nguyen@vietnamstar-auto.com
Trần Mạnh Trường - Trưởng Phòng Kinh doanh
Tel: 0915 716 266
tran-manh.truong@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Trọng Tài
Tel: 0915 827 888
tai.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Trung Thành
Tel: 0912 944 966
thanh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Lê Duy Ngọc - Đại diện bán hàng
Tel: 0932 861 386
ngoc.le@vietnamstar-auto.com
Ngô Văn Hiếu - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0909 243 263
hieu.ngo@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Ngọc Quyên
Tel: 0914 495 777
quyen.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thành Tiến - Đại diện bán hàng
Tel: 0938 711 123
tien.nguyen@vietnamstar-auto.com
Ung Sơn Bách - Chuyên gia sản phẩm
Tel: 0902 801 099
bach.ung@vietnamstar-auto.com
Phan Hữu Thực - Đại diện bán hàng
Tel: 0943 700 006
thuc.phan@vietnamstar-auto.com
Hoàng Ngọc Diệp - Đại diện bán hàng
Tel: 0907 700 000
hoang-ngoc.diep@vietnamstar-auto.com
Đào Thế Dũng - Đại diện bán hàng
Tel: 0983 458 978
dung.dao@vietnamstar-auto.com
Phùng Duy Trung - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0906 559 336
phung-duy.trung@vietnamstar-auto.com
Phạm Đình Bằng
Tel: 0976 118 186
bang.pham@vietnamstar-atuo.com
Đỗ Thắng Sơn - Đại diện bán hàng
Tel: 0904 383 268
son.do@vietnamstar-auto.com
Hà Thị Giang - Đại diện bán hàng
Tel: 0915 115 822
ha-thi.giang@vietnamstar-auto.com
Vũ Thị Khánh Vân - Đại diện bán hàng
Tel: 0972 687 777
vu-khanh.van@vietnamstar-auto.com
Cù Xuân Long - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Tel: 0905 217 777
cu-xuan.long@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0946 088 887
hai.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Mỹ - Trưởng phòng kinh doanh xe khối doanh nghiệp
Tel: 0909 383 971
my.nguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Phương - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0908 546 339
Nguyen-Thi.Phuong@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Chánh Triết - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0908 474 591
nguyen-chanh.triet@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Lộc
Tel: 0918 389 749
loc.nguyen@vietnamstar-auto.com
Phạm Trọng Vũ
Tel: 0938 222 294
vu.pham@vietnamstar-auto.com
Cao Nguyễn Minh Huy
Tel: 0934 091 193
huy.cao@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Đại diện bán hàng
Tel: 0901 007 123
tram.nguyen-ngoc@vietnamstar-auto.com
Đường Minh Tùng
Tel: 0938 663 889
tung.duong@vietnamstar-auto.com
Trần Tôn Phúc Quốc Việt - Trưởng phòng kinh doanh xe mới
Tel: 0915 387 828
tran-t-p-quoc.viet@vietnamstar-auto.com
Đỗ Khắc Tuấn
Tel: 0906 948 799
tuan.do@vietnamstar-auto.com
Chiêm Hoàng Dương
Tel: 0908 898 606
duong.chiem@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Tel: 0964 770 679
Nhu.NguyenNH@vietnamstar-auto.com
Huỳnh Nghĩa Tôn
Tel: 0902 226 858
ton.huynh@vietnamstar-auto.com
Dương Nguyễn Hoàng Dung
Tel: 0909 902 248
dung.duong@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Khánh Hằng
Tel: 0906 310 898
khanhhang.nguyen@vietnamstar-auto.com
Tạ Nguyên Chánh
Tel: 0964 999 001
chanh.ta@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thế Vinh - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Tel: 0903 999 008
nguyen-the.vinh@vietnamstar-auto.com
Bùi Hoàng Thắng - Cố vấn dịch vụ
Tel: 0919 223 982
thang.bui@vietnamstar-auto.com
Mai Phan Quang Long - Cố vấn Dịch vụ
Tel: 0907 464 391
long.mai@vietnamstar-auto.com
Bùi Nguyễn Anh Thy
Tel: 0979 002 085
thy.bui@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thị Kim Hảo
Tel: 0909 237 619
hao.nguyen@vietnamstar-auto.com
Lê Hoàng Phát - Chuyên gia sản phẩm
Tel: 0909 618 816
phat.le@vietnamstar-auto.com
Bùi Thị Tuyết Nhung
Tel: 0901 868 579
tuyetnhung.bui@vietnamstar-auto.com
Phí Quốc Hải Nam - Cố vấn Dịch vụ
Tel: 0966 657 778
nam.phi@vietnamstar-auto.com
Lê Hoàng Thông - Đại diện bán hàng
Tel: 0902 807 020
thong.le@vietnamstar-auto.com
Phạm Khắc Long - Đại diện bán hàng
Tel: 0979627222
long.pham@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Ngọc Thắng - Đại diện bán hàng
Tel: 0987882128
thang.nguyen@vietnamstar-auto.com
Đặng Minh Dũng - Đại diện bán hàng
Tel: 0947943333
dung.dang@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Quang Dũng - Đại diện bán hàng

dung.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Ngọc Tuấn - Đại diện bán hàng

tuan.nnguyen@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Thanh Sơn - Đại diện bán hàng
Tel: 0904661122
son.nguyen@vietnamstar-auto.com
Lại Thị Bích Hà - Đại diện bán hàng
Tel: 0988841466
ha.lai@vietnamstar-auto.com
Đinh Văn Đại - Đại diện bán hàng
Tel: 0981371111
dai.dinh@vietnamstar-auto.com
Bùi Phạm Huy Anh - Đại diện bán hàng
Tel: 0984448885
anh.phbui@vietnamstar-auto.com
Dương Tuấn Anh - Đại diện bán hàng
Tel: 0974148866
anh.tduong@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Văn Phương - Đại diện bán hàng
Tel: 0982596445
phuong.vnguyen@vietnamstar-auto.com
Trần Thị Hồng Quyên
Tel: 0932 767 638
quyen.thtran@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Quang Tuyên - Đại diện bán hàng
Tel: 0902 342 319
tuyen.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Lê Phạm Quốc Thành
Tel: 0933 190 591
thanh.pqle@vietnamstar-auto.com
Bùi Thị Thùy Linh - Đại diện bán hàng
Tel: 0936 200 686
linh.ttbui@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Xuân Hoàn - Trưởng nhóm bán hàng
Tel: 0906 000 011
hoan.nguyen-xuan@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Quốc Bình
Tel: 090 7119 168
binh.qnguyen@vietnamstar-auto.com