Mercedes-Benz
Lê Xuân Hiệp - Trưởng phòng kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0917 976 971
le-xuan.hiep@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lý Thiên Hương - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0913 167 419
ly-thien.huong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Cù Xuân Long - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0905 217 777
cu-xuan.long@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Thế Vinh - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0903 999 008
nguyen-the.vinh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng phòng kinh doanh xe khối doanh nghiệp
Kinh doanh xe dành cho doanh nghiệp
Điện thoại: 0912 311 386
hang.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Chánh Triết - Trưởng phòng kinh doanh xe khối doanh nghiệp
Kinh doanh xe dành cho doanh nghiệp
Điện thoại: 0908 474 591
nguyen-chanh.triet@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp
Ngô Uy Việt - Trưởng phòng kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0903 509 409
viet.ngo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Tôn Phúc Quốc Việt - Trưởng phòng kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0915 387 828
tran-t-p-quoc.viet@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Chí Huy - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 059 898
nguyen-chi.huy@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Bách Duy - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 653 979
Tran-Bach.Duy@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Văn Hiếu - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 243 263
hieu.ngo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Dương Nguyễn Hoàng Dương - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 902 248
dung.duong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Hoàng Thịnh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 693 013
Thinh.htran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Khánh Hằng - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 310 898
khanhhang.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Trung Kiên - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 888 809
nguyen-trung.kien@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Cao Nguyễn Minh Huy - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0934 091 193
huy.cao@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Phương - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 546 339
Nguyen-Thi.Phuong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Hoàng Thông - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 807 020
thong.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Vũ Thị Khánh Vân - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0972 687 777
vu-khanh.van@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Hoàng Thủy Tiên - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 788 002
tien.bui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Hữu Trung - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0912 828 566
huutrung.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Văn Tâm - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0905 676 239
tam.nguyen-van@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Xuân Hoàn - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 000 011
hoan.nguyen-xuan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Quốc Bình - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 090 7119 168
binh.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Cao Trí - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 037 662 7642
tri.cnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Chí Phong - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 299 829
phong.cnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Chí Đông - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0981 205 555
dong.cbui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
La Cẩm Tuấn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0908 784 875
tuan.cla@vietnamstar-auto.com 
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Trọng Khương Duy - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 756 386
Duy.tknguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Văn Duy Bảo - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0774 225 879
bao.vdpham@vietnamstar-auto.com 
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Duy Niên - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0976 269 220
nien.dnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Duy Tám - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0972 732 211
tam.dbui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Chiêm Hoàng Dương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 500 989
duong.chiem@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trương Thị Hiếu - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 596 038
hieu.ttruong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Thanh Hiền - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 679 609
Nguyen-T-Thanh.Hien@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Hoài Linh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0989 983 939
linh.hle@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Trọng Hoàng Chương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 726 272
chuong.thle@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Hoàng Hải - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0946 088 887
hai.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Quang Huy - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0907 190 969
huy.nguyen-quang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 674 969
Nhu.NguyenNH@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Hải Hiếu - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0945 566 696
hieu.ngo-hai@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lâm Thị Hoa Hậu - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 176 839
Lam-t-hoa.hau@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Minh Khoa - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0904 206 831
khoa.pham@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Tống Khánh Cường - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0934 299 669
cuong.ktong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Trà My Kim Yến - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 349 123
yen.tra@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Kỳ Lân - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0935 656 666
nguyen-ky.lan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Lệ Thu - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0983 1111 26
Nguyen-Le.Thu@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Lộc - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0918 389 749
loc.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Ngọc Minh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0919 528 520
minh.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Minh Duy - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0937 798 897
duy.mtran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Minh Nhật - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0938 625 759
nhat.mnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Đặng Minh Phương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0966 210 210
phuong.dmnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Thị Minh Thọ - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 060 145
tho.tmngo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hoàng Minh Trí - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 002 900
tri.mhoang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Dư Minh Đức - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 010 391
duc.mdu@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Mạnh Chính - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0986 068 135
chinh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Mến - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0972 388 115
men.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đặng Mỹ Hạnh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0949 389 936
dang-my.hanh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Duy Ngọc - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 861 386
ngoc.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đồng Thị Ngọc Anh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0918 873 786
anh.tndong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Lê Ngọc Toàn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 080 786
toan.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0901 007 123
tram.nguyen-ngoc@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Ngọc Tuấn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0945 121 692
tuan.nnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Phúc Đức - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0904 474 664
duc.pnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Bùi Phạm Huy Anh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0984 448 885
anh.phbui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Quang Dũng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0962 022 893
dung.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Quang Thành - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0907 081 686
thanh.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Quang Tuyên - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 342 319
tuyen.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Ngọc Quyên - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 495 777
quyen.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Quý Dần - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0906 333 787
dan.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Tô Quốc Duy - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0977 777 072
duy.to@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Lê Phạm Quốc Thành - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 190 591
thanh.pqle@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hoàng Trọng Thông - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0935 401 939
thong.hoang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thùy Dương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0985 448 584
duong.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Thị Thùy Linh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0936 200 686
linh.ttbui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Thảo Trang - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 889 094
trang91.ttnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đỗ Thắng Sơn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0904 383 268
son.do@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đào Thế Dũng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0983 458 978
dung.dao@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lại Thị Bích Hà - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0988 841 466
ha.lai@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hà Thị Giang - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0915 115 822
ha-thi.giang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Cao Thị Ngọc Diệp - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 108 288
diep.tncao@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phan Hữu Thức - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0943 700 006
thuc.phan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thanh Tiến - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 711 123
tien.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Vũ Hoàng Trung - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 310 311
trung.vu@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Trung Lâm - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0942 115 775
lam.tnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Thị Tuyết Nhung - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0901 868 579
tuyetnhung.bui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đỗ Khắc Tuấn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 948 799
tuan.do@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Huỳnh Nghĩa Tôn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 226 858
ton.huynh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Dương Minh Tùng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 663 889
tung.duong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Tất Thắng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0939 588 988
nguyen-tat.thang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Huỳnh Trung Văn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0913 409 679
van.huynh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Võ Văn Bé - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 256 520
be.vvo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Văn Bắc - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0979 102 255
bac.vnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trương Vĩ San - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 008 801
san.vtruong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Đình Vũ - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 678 335
vu.nguyen-dinh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Trọng Vũ - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 222 294
vu.pham@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Vũ Hoàng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0905 411 477
hoang.vnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trương Minh Vương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0903 314 310
Truong-Minh.Vuong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Đình Khang - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0903 333 580
khang.dnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Đình Thành - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 313 568
thanh.dnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Đức Bằng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 312 888
bang.dngo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Đức Hùng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0981 738 233
hung.dnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Đức Minh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 073 066
minh.dpham@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Nguyễn Anh Thy - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0979 002 085
thy.anguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Bảo Ngọc - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0968 571 407 / 0917 222 176
ngoc.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Thanh Danh - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0989 757 873
danh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Trương Thị Hiền - Cố vấn dịch vụ

Điện thoại: 0979 104 391
hien.ttruong@vietnamstar-auto.com
Nguyễn Xuân Hà - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0932 698 070
ha.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Xuân Hưng - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0908 466 909
hung.nguyen-xuan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Mạnh Hải - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0987 815 348 / 0917 222 160
hai.nguyen-manh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Phí Quốc Hải Nam - Cố vấn Dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0966 657 778
nam.phi@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Mai Phan Quang Long - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0938 227 215
long.mai@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Bùi Hoàng Thắng - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0938 610 788
thang.bui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Trung Phó - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0904 750 723
pho.tnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Trung Thành - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0912 944 966 / 0917 222 130
thanh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Trọng Tài - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0915 827 888 / 0917 222 140
tai.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Lê Thanh Tuyên - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0903 528 538
Tuyen.le-thanh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Lê Văn Hiển - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0938 192 788
le-van.hien@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Lê Văn Năng - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 035 352 2884
nang.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi