Vietnam Star Trường Chinh

Mercedes-Benz Vietnam Star Trường Chinh 02 Truong Chinh Street 700000 Ho Chi Minh Điện thoại: +84 2838158888

General opening times

Monday
08:00 - 20:00
Tuesday
08:00 - 20:00
Wednesday
08:00 - 20:00
Thursday
08:00 - 20:00
Friday
08:00 - 20:00
Saturday
08:00 - 20:00
Sunday
09:00 - 17:00
  • Xe du lịch
    • Xe mới
    • Xe đã qua sử dụng
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các dịch vụ khác

Tư vấn mua xe mới, Dịch vụ hậu mãi, Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp, Tư vấn mua xe đã qua sử dụng, Bảo hành, Đồng sơn