Vietnam Star Trường Chinh

Mercedes-Benz Vietnam Star Trung tâm dịch vụ Tân Thuận Lot DVTM-2 & DVTM-3, Street No 7 700000 Ho Chi Minh Điện thoại: +84 283 770 8030

General opening times

Monday
08:00 - 20:00
Tuesday
08:00 - 20:00
Wednesday
08:00 - 20:00
Thursday
08:00 - 20:00
Friday
08:00 - 20:00
Saturday
08:00 - 20:00
Sunday
09:00 - 17:00
  • Xe du lịch
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các dịch vụ khác

Đồng sơn, Tư vấn mua xe mới