Mercedes-Benz
Lý Thiên Hương - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0913 167 419
ly-thien.huong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Nguyễn Thế Vinh - Trưởng phòng kinh doanh xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0903 999 008
nguyen-the.vinh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Trần Tôn Phúc Quốc Việt - Trưởng phòng kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0915 387 828
tran-t-p-quoc.viet@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Chí Huy - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 059 898
nguyen-chi.huy@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Trần Bách Duy - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 653 979
Tran-Bach.Duy@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Văn Hiếu - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 243 263
hieu.ngo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Dương Nguyễn Hoàng Dung - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 902 248
dung.duong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Hoàng Thịnh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 693 013
Thinh.htran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Xuân Hà - Trưởng nhóm Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0932 698 070
ha.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ông Lâm Khánh Hoàng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0918 611 766
hoang.klam@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Cao Nguyễn Minh Huy - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0934 091 193
huy.cao@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Lê Đức Mạnh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0937 238 111
manh.dle@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Mạnh Tài - Quản lý bán hàng xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0901 398 939
tai.mnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Lê Hoàng Thông - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 807 020
thong.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng phòng bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0912 311 386
hang.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Thế Ngọc - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0985 445 522
ngoc.tnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Vũ Thị Khánh Vân - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0972 687 777
vu-khanh.van@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Bùi Hoàng Thủy Tiên - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 960 968
tien.htbui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng nhóm Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0912 944 966 / 0917 222 130
thanh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Văn Tâm - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0905 676 239
tam.nguyen-van@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Đinh Vũ Tấn Nghĩa - Quản lý bán hàng xe khối doanh nghiệp
Kinh doanh xe dành cho doanh nghiệp
Điện thoại: .
.
Contact Person for: Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp
Ông Ngô Uy Việt - Quản lý bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0903 509 409
viet.ngo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Xuân Bách - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0986 592 239
bach.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Xuân Hoàn - Trưởng nhóm bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 000 011
hoan.nguyen-xuan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Lại Thị Bích Hà - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0988 841 466
ha.lai@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Võ Chánh Huy - Đại diện bán hàng xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: .
.
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Ông Huỳnh Châu Tiền - Đại diện bán hàng xe khối doanh nghiệp
Kinh doanh khối doanh nghiệp
Điện thoại: 0355 788 778
.
Contact Person for: Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp
Nguyễn Chí Phong - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 299 829
phong.cnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Lê Cẩm Tuấn - Đại diện bán hàng xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0908 784 875
tuan.cla@vietnamstar-auto.com 
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Ông Phạm Vũ Duy Bảo - Đại diện bán hàng xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0774 225 879
bao.vdpham@vietnamstar-auto.com 
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Ông Phạm Duy Phước - Đại diện bán hàng xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0902 123 445
.
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Trương Thị Hiếu - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 596 038
hieu.ttruong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Thanh Hiền - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 679 609
Nguyen-T-Thanh.Hien@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Hoàn Thắng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 331 218
thang.hnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Hoàng Hải - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0989 686 948
hai.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Ngọc Huỳnh Như - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 674 969
Nhu.NguyenNH@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lâm Thị Hoa Hậu - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 176 839
Lam-t-hoa.hau@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Phan Hữu Thực - Quản lý bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0943 700 006
thuc.phan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Trần Hữu Tiệp - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 093 7301 047
tiep.htran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Kỳ Lân - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0935 656 666
nguyen-ky.lan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Ngọc Minh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0919 528 520
minh.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Minh Duy - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0937 798 897
duy.mtran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Hoàng Minh Dương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 392 961
Duong.mhoang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hoàng Minh Trí - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 002 900
tri.mhoang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Dương Minh Tùng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 663 889
tung.duong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Huỳnh Minh Tấn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0938 915 159
tan.mhuynh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Dư Minh Đức - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 010 391
duc.mdu@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Mạnh Chính - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0986 068 135
chinh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Mến - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0972 388 115
men.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Thị Mỹ Tú - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0968 637 668
tu.tmnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Duy Ngọc - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 861 386
ngoc.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Đặng Ngọc Dung - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 090 1423 638
dung.ndang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Ngọc Nga - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 333 198
nga.nnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0932 079 298
oanh.tnnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Trần Ngọc Thiện - Đại diện bán hàng xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0919 371 198
.
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Lê Ngọc Toàn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 080 786
toan.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Phạm Ngọc Như Quỳnh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0907 959 981
quynh.nnpham@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Phi Phụng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 093 2197 114
phung.pnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Thị Phương Kiều - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 097 9640 189
kieu.tpnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Phạm Phước Hiếu - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0937 397 972
Hieu.ppham@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Phạm Huy Anh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0984 448 885
anh.phbui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Quang Nam - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0987 313 837
nam.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Quang Tuyên - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 342 319
tuyen.qnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Ngọc Quyên - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0914 495 777
quyen.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Quý Dần - Đại diện bán hàng xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0906 333 787
dan.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Ông Từ Quốc Nam - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0905 913 277
nam.qtu@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Đinh Quốc Trung - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0947 870 782
trung.qdinh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Ông Khương Thanh Hoàng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 799 244
hoang.tkhuu@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0942 050 350
thuy.ttnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Thành Luân - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0976 479 468
luan.tnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Trần Thành Nam - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0978 299 468
nam.ttran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Trần Thành Trung - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0904 094 040
trung.ttran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Thảo Trang - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 889 094
trang91.ttnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Lê Thế Ba - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 090 8408 922
ba.tle@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hà Thị Giang - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0915 115 822
ha-thi.giang@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Thị Phương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0988 688 218
phuong.thnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thanh Tiến - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 711 123
tien.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Trung Lâm - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0942 115 775
lam.tnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhi - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0963 060 496
nhi.ttnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Thị Tuyết Nhung - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0901 868 579
tuyetnhung.bui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Đỗ Khắc Tuấn - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 948 799
tuan.do@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bà Lê Trương Tú Phụng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0847678 999
phung.ttle@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Đình Vinh Phú - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 093 3684 839
phu.dvnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Viết Phương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 105 599
phuong.vinguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Võ Việt Quang - Đại diện bán hàng xe đã qua sử dụng
Kinh doanh xe dành cho doanh nghiệp
Điện thoại: 0935 666 875
.
Contact Person for: Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp
Võ Văn Bé - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 256 520
be.vvo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Văn Bắc - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0979 102 255
bac.vnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Đinh Văn Cảnh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0969 577 699
canh.vdinh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Văn Phong - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0938 279 234
Phong.vnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Trương Văn Vinh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 093 8906 725
vinh.vtruong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Đình Vũ - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 678 335
vu.nguyen-dinh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trương Minh Vương - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0903 314 310
Truong-Minh.Vuong@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Đỗ Xuân Đức - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 098 706 4884
duc.xdo@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Đăng Quế - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0907 992 262
que.dnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Đạo Tĩnh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 092 2204 555
tinh.dnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Nguyễn Đắc Minh - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0903 480 313
minh.dnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Đức Hùng - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0981 738 233
hung.dnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Trần Đức Nhật - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0945 665 439
Nhat.dtran@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ông Bùi Nguyễn Anh Thy - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0979 002 085
.
Contact Person for: Đồng sơn
Nguyễn Thanh Danh - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0989 757 873
danh.nguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ông Nguyễn Duy Lâm - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0982 615 798
.
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Xuân Hùng - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0908 466 909
hung.nguyen-xuan@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ông Nguyễn Minh Quân - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0901 532 131
.
Contact Person for: Bảo dưỡng, Bảo hành, Đồng sơn
Nguyễn Mạnh Hải - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0987 815 348 / 0917 222 160
hai.nguyen-manh@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Phí Quốc Hải Nam - Cố vấn Dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0966 657 778
nam.phi@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Mai Phan Quang Long - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0938 227 215
long.mai@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ông Chu Quang Đạo - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0837 378 485
.
Contact Person for: Bảo dưỡng, Bảo hành, Đồng sơn
Bùi Hoàng Thắng - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0938 610 788
thang.bui@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ông Dương Thế Xuyên - Cố vấn dịch vụ B&P
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0989 741 456 / 0904 868 185
.
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ông Trương Đỗ Trung Nam - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0353 545 802
.
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ông Nguyễn Trung Phố - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0904 750 723
pho.tnguyen@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Ông Phan Văn Bổn - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0964 387 226
.
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Lê Văn Hiển - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0938 192 788
le-van.hien@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Lê Văn Năng - Cố vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 035 352 2884
nang.le@vietnamstar-auto.com
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi