Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star Xưởng dịch vụ Chế Lan Viên

Mercedes-Benz Vietnam Star Xưởng dịch vụ Chế Lan Viên Số 38 đường Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh 700000 Hồ Chí Minh Điện thoại: +84 18006142

Giờ mở cửa

Thứ hai
08:00 - 17:00
Thứ ba
08:00 - 17:00
Thứ tư
08:00 - 17:00
Thứ năm
08:00 - 17:00
Thứ sáu
08:00 - 17:00
Thứ bảy
08:00 - 17:00
Chủ nhật Không làm việc
  • Dịch vụ chính
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các dịch vụ khác

Bảo hành, Chuẩn đoán sửa chữa, Đồng sơn