Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star Nha Trang

Mercedes-Benz Vietnam Star Nha Trang Số 1276, đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang 650000 Nha Trang Điện thoại: +84 18006142

Giờ mở cửa

Thứ hai
08:00 - 20:00
Thứ ba
08:00 - 20:00
Thứ tư
08:00 - 20:00
Thứ năm
08:00 - 20:00
Thứ sáu
08:00 - 20:00
Thứ bảy
08:00 - 20:00
Chủ nhật
09:00 - 17:00

Dịch vụ

Thứ hai
08:00 - 17:00
Thứ ba
08:00 - 17:00
Thứ tư
08:00 - 17:00
Thứ năm
08:00 - 17:00
Thứ sáu
08:00 - 17:00
Thứ bảy
08:00 - 17:00
Chủ nhật Không làm việc
  • Dịch vụ chính
    • Xe mới
    • Xe đã qua sử dụng
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các dịch vụ khác

Xe mới, Xe đã qua sử dụng, Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa, Phụ tùng, Dịch vụ tài chính, Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp, Bảo hành