Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star Trung tâm dịch vụ Tân Thuận

Mercedes-Benz Vietnam Star Trung tâm dịch vụ Tân Thuận Lô DVTM-2 và DVTM-3, Đường số 7, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 700000 Hồ Chí Minh Điện thoại: +84 18006142

Dịch Vụ

Thứ hai
08:00 - 17:00
Thứ ba
08:00 - 17:00
Thứ tư
08:00 - 17:00
Thứ năm
08:00 - 17:00
Thứ sáu
08:00 - 17:00
Thứ bảy
08:00 - 17:00
Chủ nhật Không làm việc
  • Dịch vụ chính
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các dịch vụ khác

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa, Phụ tùng, Bảo hành, Đồng sơn, Bảo dưỡng nhanh