Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star Trung tâm dịch vụ Tân Thuận

Mercedes-Benz Vietnam Star Trung tâm dịch vụ Tân Thuận Lô DVTM 2 và DVTM 3, Đường số 7, KCN Tân Thuận 700000 Hồ Chí Minh Điện thoại: +84 18006142

Giờ mở cửa

Thứ hai
08:00 - 20:00
Thứ ba
08:00 - 20:00
Thứ tư
08:00 - 20:00
Thứ năm
08:00 - 20:00
Thứ sáu
08:00 - 20:00
Thứ bảy
08:00 - 20:00
Chủ nhật
09:00 - 17:00
  • Xe Mới
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các dịch vụ khác

Đồng sơn, Tư vấn mua xe mới