Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star Bình Dương

Mercedes-Benz Vietnam Star Bình Dương Số 4, The Canary, Đại Lộ Bình Dương, P.Bình Hoà 590000 Bình Dương Điện thoại: +84 18006142

Giờ mở cửa

Thứ hai
08:00 - 20:00
Thứ ba
08:00 - 20:00
Thứ tư
08:00 - 20:00
Thứ năm
08:00 - 20:00
Thứ sáu
08:00 - 20:00
Thứ bảy
08:00 - 20:00
Chủ nhật
09:00 - 17:00
  • Xe Mới
    • Xe mới
    • Xe đã qua sử dụng
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các dịch vụ khác

Bảo dưỡng, Bảo hành, Chuẩn đoán sửa chữa, Đồng sơn, Tư vấn mua xe mới, Tư vấn mua xe đã qua sử dụng, Phụ tùng thay thế